Vertolking paaslied in klasbubbel.

26 maart 2021

Aangezien we nog steeds in onze eigen klasbubbel moeten blijven zat een gezamenlijk optreden met de andere klassen er niet in. Dat betekent niet dat we stil hebben gezeten. We staken een kleine voorstelling in elkaar voor onszelf!
We leerden een lied in dialoogvorm. Hieronder volgt de tekst:

Dag kippen, dag kippen, wat gaan jullie doen?
Wij gaan eitjes leggen, dat gaan wij doen.

Dag haasjes, dag haasjes, wat gaan jullie doen?
Wij gaan eitjes verven, dat gaan wij doen.

Dag klokken, dag klokken, wat gaan jullie doen?
Wij gaan eitjes brengen, dat gaan wij doen.

Dag kindjes, dag kindjes, wat gaan jullie doen?
Wij gaan eitjes zoeken, wij gaan eitjes rapen, wij gaan eitjes eten.
Dat gaan wij doen!!!

We kregen elk een passend attribuut om ons personages voor te stellen.

Daarna kwam de ‘PAASPAUZE’ met noodopvang!