SCHOOLFEEST

2 juni 2018

Op zaterdag 2 juni konden de leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar hun dans- en muziektalent tonen tijdens het schoolfeest. Het werd een heuse show waarbij we een reis rond de wereld maakten. Achteraf kon iedereen nog genieten van een drankje en frietjes op de speelplaats van afdeling Potentestraat.