Ouderbevraging

Als school willen wij graag onze werking evalueren.

Wij vinden de mening van onze ouders heel belangrijk.

Wij hebben hiervoor een kleine enquête (een tevredenheidsonderzoek) opgesteld.

Deze enquête wordt afgenomen bij de ouders van kinderen in het 3de kleuter en kinderen in het 6de leerjaar.

Bevraging ouders schooljaar 2022-2023 afdeling Palingstraat/Wilgenstraat

Bevraging ouders schooljaar 2022-2023 afdeling Oostendse Steenweg/Potentestraat