Woord van de week

Taal is cruciaal bij het leren. Taal geeft denken vorm. De voorbije jaren organiseerden we reeds heel wat acties op school om de taalvaardigheid van de leerlingen te verhogen. We investeerden in het updaten van de klasbibliotheken, starten met een vast leesmoment, proberen boeken bij elke les maximaal te betrekken.

Vanaf dit jaar starten we ook met het verhogen van de woordkennis. Want : betere taal  betekent een betere taalvaardigheid en leidt tot betere schoolprestaties bij alle vakken.

Elke week leert uw kind in de (kleuter)klas een woord : het ‘WOORD VAN DE WEEK’.

Klik hieronder op de maand om te ontdekken welke woorden al aan bod kwamen.