Troeven

Kwaliteit

We bieden kwaliteitsvol onderwijs aan, dat beantwoordt aan de leerplannen

Leef- en belevingswereld

We houden rekening met de leef- en belevingswereld van de kinderen

Vernieuwend

We zijn vernieuwend en staan open voor verandering.

Aandacht

We geven de kinderen de aandacht die ze nodig hebben.

Individu

De kinderen worden benaderd als individu met hun eigen talenten en persoonlijkheid.

Betrokkenheid

We streven naar betrokkenheid en participatie van leerlingen en ouders

Communicatie

In onze communicatie zijn we transparant en eerlijk.

Respectvol

We gaan bewust en respectvol om met elkaar en onze samenleving.

Multicultureel

We zijn een open en multiculturele school